Ζητήματα Δεοντολογίας

Η έρευνα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης και από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η έρευνα θα είναι ανώνυμη και όλες οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα είναι απολύτως εμπιστευτικές. Κανένα στοιχείο της ταυτότητας των συμμετεχόντων δεν θα είναι αναγνωρίσιμο σε καμία δημοσίευση ή παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Οι συμμετέχοντες δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο από τη συμμετοχή τους στην έρευνα, δεν θα εκτίθενται σε κανέναν σωματικό ή ψυχολογικό κίνδυνο, ή ταλαιπωρία ή άλλες δυσμενείς για τους ίδιους επιπτώσεις στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην ερευνητική διαδικασία.
Πριν από τη διεξαγωγή της μελέτης θα ενημερώνονται οι γονείς των παιδιών σχετικά με το σκοπό της έρευνάς μας και θα συμπληρώνουν μια φόρμα συναίνεσης, όπου θα αναγράφεται ότι επιθυμούν να συμμετέχει το παιδί τους σε αυτήν και μια φόρμα συναίνεσης, που θα αναγράφεται ότι επιθυμούν να συμμετέχουν και οι ίδιοι στην έρευνα. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούν οι ίδιοι ή να παιδιά τους να μην συμμετέχουν από κάποιο σημείο και μετά στην έρευνα, αν για κάποιον λόγο δεν το επιθυμούν πια.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να μας καλέσετε ή να μας αποστείλετε email.