ΕΥ ΖΩΩΝ 2017-2023: Καινοτόμες Δράσεις, Ευαισθητοποίηση και Νέα Γνώση στην Προσχολική Εκπαίδευση

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για την διεξαγωγή συμποσίου που θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26

Νοεμβρίου 2023 στο Σπίτι του Πολιτισμού στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου με τίτλο : «ΕΥ ΖΩΩΝ 2017-2023: Καινοτόμες Δράσεις,

Ευαισθητοποίηση και Νέα Γνώση στην Προσχολική Εκπαίδευση»   

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση ..